Super učinkovita izhodišča: brief za tekstopisca

Kakšen brief za tekstopisca preverjeno omogoča največjo prepričljivost?

Kaj je smisel dobrega briefa?

Kratico GIGO lahko prevedemo kot smeti not, smeti ven.

Ali pa kot zlato noter, zlato ven.

To je smisel dobrega briefa tekstopiscu. S slabimi izhodišči vedno naredimo slabo prodajno besedilo. Z dobrimi lahko naredimo dobro — če je tekstopisec vešč in izkušen.

Najslabše, kar lahko naredimo, je tekstopiscu na kratko opisati produkt in mu predati stare prospekte. Novo besedilo bo le prežvečeno staro, brez prodajne moči.

Cilj novega besedila ni piljenje besed, ampak povečanje prodajne prepričljivosti. Kar zahteva bolj sistematičen pristop in boljša izhodišča.

Kaj sestavlja super učinkovit brief za tekstopisce?

Tak, ki preverjeno omogoča največjo prodajno prepričljivost?

Sestavljen je iz treh glavnih delov:

 1. Roki
 2. Navodila
 3. Samokontrola

ROKI

Rok za predajo prvega osnutka

Ta rok naj bo nekje na polovici končnega roka, da imamo čas izmenjati pripombe in popravke.

Končni rok oddaje

Ko je konec, je konec.

NAVODILA

Glavni strateški cilj

Kaj želimo dolgoročno ustvariti s tem besedilom? Ogreti potencialno stranko za srečanje z nami? Graditi zaupanje v našo ekipo? Olajšati delo prodajalcu? Narediti konkurenčno razliko jasnejšo? Ne naštevajmo vseh mokrih sanj, in ne bodimo presplošni (”želimo prodati več”). Izberimo EN glavni cilj, ki je neposredno povezan z naslednjim korakom, ko bralec prebere.

Kratek opis projekta, katerega del bo besedilo

Če je to besedilo del večjega projekta, to opišimo tu. Recimo, gre za pismo, ki bo priloženo v mapi z vsemi tehničnimi opisi izdelka. Ali pa gre za e-pismo preteklim strankam, ki jih želimo pridobiti nazaj s serijo posebnih ponudb v naslednjih dveh mesecih.

Komu pišemo, lastnosti

Super pomembno, odloča o uspehu in o tem, ali bo sploh prebrano. Ne ukvarjajmo se preveč z demografskimi podatki (spol, starost, vrsta firme), ker tekstopiscu ne povedo dosti. Raje povejmo, kako bralec razmišlja, česa se boji, o čem dvomi, kaj potrebuje in kaj so njegove neuresničene želje.

Medij in kontekst

Čisto enostavno: na katerem mediju bo besedilo uporabljeno. Kdo bo podpisan, če bo kdo.

Želeni vtis/ton

Opišimo vtis v obliki čustvenega odziva bralca, recimo: “zelo osebno, toplo, prijazno vabilo, ki ti vzbudi radovednost, nariše nasmeh na obrazu in ga skoraj ne moreš zavrniti”.

Želena čustvena in razumska reakcija

Dobesedno opišimo stavke, ki bodo rojili po glavi bralca, ko prebere.

CTA

Kaj naj bralec naredi takoj, ko prebere?

Pričakovani pomisleki/ugovori

Kakšne pomisleke pričakujemo, zaradi katerih bralec ne bi želel narediti želenega? Naj tekstopisec reši te ugovore v samem besedilu.

Idealna dolžina

To je opcijsko. Če ni super nujno, ne omejujmo dolžine, predlagajmo le idealno na podlagi naših predvidevanj.

SAMOKONTROLA

(Tekstopisec naj še pred oddajo pokljuka, ali je upošteval te parametre):

 • Pred pisanjem mi je bilo jasno, ZAKAJ naj bi bralec naredil, kar želim od njega.
 • Napisano je OSEBNO, enemu človeku, idealnemu predstavniku izbrane ciljne skupine.
 • Napisano je tako, da bralca spodbuja k DEJANJU, ne da informira, ali zabava.
 • Napisano je večinoma O OBRALCU in iz zornega kota bralca, ne o nas.
 • Besedilo je jasno razumljivo SREDNJEŠOLCU.
 • Naslovi pritegujejo POZORNOST: so čustveni, dramatični, o usodno pomembni temi za bralca.
 • Stavki so večinoma KRATKI. Če so bili predolgi, so zdaj razkosani ali povedani s krajšimi frazami.
 • Pričakujem, da se pri branju bralcu porodijo vprašanja ali UGOVORI, a nanje odgovorim v besedilu.
 • K DEJANJU spodbujam preprosto, natančno in prijateljsko.
 • Besedilo je preverjeno tako, da je prebrano NA GLAS. Kar ni bilo preprosto izgovorljivo, je že popravljeno.

Preizkusi ta brief.

Sestavljen je na podlagi izkušenj z desetinami tekstopiscev. In v večnem iskanju boljšega, bolj prepričljivega prodajnega besedila, ne le opisovanja izdelka.

Kako lahko pomagamo vam?

Spoznajmo se. Pogovorimo se o vaši sedanji situaciji in ciljih v prihodnosti.