Orodja za B2B marketing

Rešujemo dva izziva, ki jih imata B2B marketing in prodaja:
KAJ reči, da prodaš + KAKO reči, da prodaš.

Izberite, kaj potrebujete ta trenutek:

Analize

Analizirali bomo: kako hitro je obiskovalcu jasno, kaj ponujate, komu, kateri problem rešujete, kaj bo zmogel po rešitvi, kakšno korist bo imel od nje in kaj je prvi korak. Preverili bomo komunikacijski ton, prodajno prepričljivost strani, komunikacijo konkurenčne razlike, jasnost naslovov, prepričljivost poziva k dejanju, čustveni vtis in razložili vtis v enem stavku.

Preverite s kratkim klicem, če je to primerno za vas.

 

Analizirali bomo vaš proces trženja od pridobivanja pozornosti do prvega stika s prodajalcem: preverili bomo strategijo trženja, povezanost strateških in operativnih ciljev, naredili pregled vseh orodij in kanalov, ocenili, kako učinkovito pomagajo pri pridobivanju strank za prodajo in predlagali medsebojne sinergije. Ocenili bomo delovanje sistema, merjenje in zajemanje priporočil.

Preverite s kratkim klicem, če je to primerno za vas.

 

IZBERITE ČAS KLICA

Analizirali bomo vaš proces prodaje od prvega stika stranke s prodajalcem do končne prodaje in spodbude k novi. Preverili bomo povezanost ali pomanjkanje posameznih faz prodaje, njihovo standardiziranost in zapis, način komunikacije z različnimi vrstami kupcev, učinkovitost trenutne kvalifikacije, načine soočanja z ugovori in ustvarili shematičen prikaz celotne prodaje.

Preverite s kratkim klicem, če je to primerno za vas.

 

Orodja

Izjemno pomemben temelj vsega trženja. S pomočjo analize konkurence, preteklih strank in produkta določimo idealni profil stranke, ključno vrednost, ki jim jo dajemo, ključno razliko do konkurence in osnovne prodajne argumente, ki nam bodo pomagali izstopati na trgu in pritegniti več idealnih strank.

Preverite s kratkim klicem, če je to primerno za vas.

 

Nujno, da nehamo improvizirati in da vemo, katera orodja potrebujemo. Pregled trenutnega procesa, določitev nujnih ali najboljših delov, optimizacija, standardizacija, poenostavitve, povezovanje faz v logična in sinergistična zaporedja, shematičen prikaz, opis okvirnih vsebin vsakega orodja.

Preverite s kratkim klicem, če je to primerno za vas.

 

Marketing in prodaja uporabljata veliko orodij — vsaka izboljšava ali nadomestitev z učinkovitejšimi izboljša prodajo. Strateške, procesne, vsebinske, oblikovne in tehnične dodelave vsega, s čimer pridejo v stik tržnik, prodajalec in stranka. Od ideje do končne izvedbe, skupaj z izobraževanjem ekipe o učinkoviti rabi.

Preverite s kratkim klicem, če je to primerno za vas.

 

Treningi

Trening bo pojasnil psihologijo cene, razbil nekaj mitov o cenovni občutljivosti strank, pokazal načine, kako testirati višino cene in ustvariti cenovno lestvico izdelkov, nato pa na primerih nakazal, kaj potrebujemo za miren prehod v višji cenovni razred naših izdelkov ali storitev, brez upora strank in brez bojazni prodajalcev.

Preverite s kratkim klicem, če je to primerno za vas.

 

Trening vam bo dal odgovore na vprašanja, kaj je skrivnost najboljšega prodajalca na svetu, kako razmišlja nekupec in kako ga spremeniti v kupca, od koga stranke rade kupijo, zakaj stranke zavlačujejo, kaj najmočneje in najhitreje spodbudi k nakupu, kako prodati produkt, ki ni najcenejši in kako pomembna je cena.

Preverite s kratkim klicem, če je to primerno za vas.

 

Trening sestavljata dva dela. Psihologija pisne prodaje bo pojasnila, kako čuti in razmišlja bralec, kako vidi besedilo, kako ga motivirati za odločitev. Mehanika pisne prodaje vas bo naučila učinkovitih receptov: katere sestavne dele potrebujete, kaj je pravi vrstni red in postopek in kako preveriti in izpiliti že napisano.

Preverite s kratkim klicem, če je to primerno za vas.

 

Trening bo razjasnil, zakaj na prvem srečanju ni dobro prodajati, zakaj se toliko prvih sestankov sfiži, čemu služi prvi sestanek, kje so pasti in kako se jim izogniti, kako organiziramo srečanje, kakšna je zgradba naše predstavitve, kako vodimo pogovor, kako ga zaključimo, kako ga analiziramo in kako nadaljujemo s srečanji.

Preverite s kratkim klicem, če je to primerno za vas.

 

Trening bo pojasnil preprosto formulo za uspešno B2B prodajo, zakaj klasičen proces traja predolgo in kako ga skrajšati, o pomembnosti bolečine stranke in kako jo pravilno uporabiti v prodaji, kaj stranka v resnici kupuje, kaj so najmočnejši prodajni argumenti, kako predstaviti katerokoli ceno in kako ohraniti samozavest.

Preverite s kratkim klicem, če je to primerno za vas.

 

Trening vas bo naučil, kako škodljive so klasične ponudbe, kaj je funkcija ponudbe in kaj stranka pričakuje od nje, na katera vprašanja moramo odgovoriti v njej, zakaj cena ni najpomembnejši element, kakšna je najbolj učinkovita zgradba, kaj naredimo pred pošiljanjem in kaj naredimo po njem.

Preverite s kratkim klicem, če je to primerno za vas.

 

Ta trenutek izgubljate stranke zaradi neprimerne predstavitve. Želite vedeti, kje vam odtekajo stranke?

Malo znana skrivnost B2B marketinga

V čem je B2B marketing (trženje podjetjem) bistveno drugačen od B2C marketinga (trženja posameznikom)?

Pri B2B nakupu je tveganje napačne odločitve večje.

Večina tržnikov poskuša to tveganje zmanjšati tako, da je njihov prodajni nagovor zelo podroben in strokoven opis tehnologije. Domnevajo, da bodo tako videti bolj resni, profesionalni, zanesljivi.

Vtis na stranko pa je povsem drugačen. Stranka domneva, da vidimo le sebe in lasten produkt, njenih problemov in želja pa ne razumemo. Kar večinoma drži.

Razlogi, zakaj nam B2B marketing ne uspe

❌ Ne omenjamo drugega kot tehnične lastnosti, ker nas je strah, da bi bili videti tehnično šibkejši kot konkurenti.

A stranka ne kupuje tehničnih lastnosti — kupuje rešitev svoje težave. Kupuje prihodnost, kjer bo manj stresa, kjer bo bolj varna in bolj konkurenčna.

❌ Nočemo se razlikovati od konkurence, ker se nam zdi varneje in udobneje biti skrit med podobnimi kot biti izpostavljen.

A stranka ne išče podobnosti, ampak razliko. Brez nje ne more izbrati in se odločati. Edinstvenost je edini način, da nas stranka opazi kot boljšega ponudnika.

❌ Ne uporabljamo preprosto razumljivega jezika, ker nas je strah, da bi bili videti premalo strokovni.

A stranka ne išče najbolj strokovnega ponudnika — išče tistega, ki jo najbolje razume, ji daje največji občutek varnosti in mu najbolj zaupa.

Katera čustva so pomembna v B2B?

B2B marketing po krivici slovi kot najbolj nečustveno in dolgočasno področje marketinga, kot “boring2boring”. Področje, kjer podjetja kar tekmujejo, kdo bo bolj suhoparno in tehnično opisal predmet prodaje.

Uspešni tržniki vedo, da morajo tudi v B2B vzbujati točno določena čustva. V naslednjem vrstnem redu:

▶️ UPANJE

Razlog za nakup je v B2B največkrat reševanje ali preprečevanje težav. Poslovanje je polno izzivov, poti do ciljev so vedno polne ovir. Predstavitev vašega izdelka ali storitve mora vzbuditi upanje, da lahko z njimi stranka reši težave in odstrani ovire.

▶️ VARNOST

Ko je upanje vzbujeno, se v stranki oglasi alarm: je to varno kupiti? Koliko drugih je to že kupilo in kako zadovoljni so z vami? Vam stranka lahko zaupa? Boste na voljo, ko bo prišlo do težav? Je produkt zanesljiv? Boste čez X let še na trgu, ko bo potrebno vzdrževanje? Vaša predstavitev mora odgovoriti na vsa ta vprašanja, tudi če ti jih stranka ne postavi.

▶️ UDOBJE

Ko vzbudite občutek varnosti, je tu še zadnja ovira: napor. Kako komplicirano je financirati, kupiti, montirati, uporabljati in vzdrževati produkt? Če padete tu, se bo stranka odločila, da “za zdaj produkta še ne rabi”. Potrudite se, da prevzamete večino naporov na svoja pleča, da bo stranka čim hitreje in udobneje kupila.

Kako lahko pomagamo vam?

Najenostavneje je, da se slišimo za 15 minut.

Pogovorimo se o sedanji situaciji in ciljih. Preverite, ali vam lahko pomagamo. Poklical vas bo Bojan Straže. Spodaj vpišite, kdaj je primeren čas za klic.

Kako se predstaviti,
da te stranka izbere?

Brezplačen nasvet. Uporaben takoj. Vsako 2. soboto. Le 2 minuti branja.

Spam: nikoli. Odjava: kadarkoli.

Darilo: “Kako prepričljiva je tvoja prodajna zgodba?” s testom prodajnega nagovora in tremi primeri prodajnih zgodb.