Orodja za večjo prodajo

Za vodje trženja in prodaje, ki želijo rezultate čim prej.

Do izboljšanja rezultatov pridemo le tako, da spremenimo strategijo, proces dela ali orodja. Zaprite luknje, kjer vam odteka čas, denar, stranke in ugled. Spodaj so konkretni projekti izboljšav vaših procesov in orodij.

Pozicioniranje znamke ali produkta

Izjemno pomemben temelj vsega trženja. S pomočjo analize konkurence, preteklih strank in produkta določimo idealni profil stranke, ključno vrednost, ki jim jo dajemo, ključno razliko do konkurence in osnovne prodajne argumente, ki nam bodo pomagali izstopati na trgu in pritegniti več idealnih strank.

Preverite s kratkim klicem, če je to primerno za vas.

Komunikacijska strategija znamke

Ko je pozicioniranje že jasno: katerim ciljnim segmentom komunicirati, kako prilagajati krovne argumente različnim fazam nakupnega procesa za različne ciljne skupine, kdaj in v kakšnem vrstnem redu, preko katerih kanalov/partnerjev, s katerimi orodji, s kakšno ekipo, kako meriti in optimizirati.

Preverite s kratkim klicem, če je to primerno za vas.

Optimizacija prodajnega procesa

Nujno, da nehamo improvizirati in da vemo, katera orodja potrebujemo. Pregled trenutnega procesa, določitev nujnih ali najboljših delov, optimizacija, standardizacija, poenostavitve, povezovanje faz v logična in sinergistična zaporedja, shematičen prikaz, opis okvirnih vsebin vsakega orodja.

Preverite s kratkim klicem, če je to primerno za vas.

Izboljšava in izvedba prodajnih orodij

Marketing in prodaja uporabljata veliko orodij — vsaka izboljšava ali nadomestitev z učinkovitejšimi izboljša prodajo. Strateške, procesne, vsebinske, oblikovne in tehnične dodelave vsega, s čimer pridejo v stik tržnik, prodajalec in stranka. Od ideje do končne izvedbe, skupaj z izobraževanjem ekipe o učinkoviti rabi.

Preverite s kratkim klicem, če je to primerno za vas.

Rezultat?

Lažje delo, manj improvizacije, bolj predvidljiv proces in več strank.

Kako je to videti v praksi?

Spodaj izberite enega od referenčnih opisov izvedenih projektov.

Primer PIRNAR

Pozicioniranje in optimizacija prodajnega procesa

Primer RESULT

Pozicioniranje in optimizacija prodajnega procesa

Primer PROVENT

Pozicioniranje, optimizacija in izobraževanje

Kako lahko pomagamo vam?

Najenostavneje je, da se slišimo za 15 minut.

Pogovorimo se o sedanji situaciji in ciljih. Preverite, ali vam lahko pomagamo. Poklical vas bo Bojan Straže. Spodaj vpišite, kdaj je primeren čas za klic.