Optimizacija prodajnih procesov

Čas je denar. Prodaja, ki temelji na improvizaciji, pa je izguba časa, denarja in strank. Prodajni procesi so predolgi. Vsak prodajalec nagovarja drugače. Uvajanje novincev je dolgotrajno.

Kako to rešiti?

Izziv: Pirnar

Leta 2012 je bilo podjetje Pirnar uveljavljen proizvajalec aluminijastih vhodnih vrat z mrežo zastopnikov po vsej Evropi. Njihovi izdelki so bili primerljivi z najboljšimi na evropskem trgu, morda celo boljši – a temu prodajni proces ni bil prilagojen. Občutek vrednosti je bil preskromen, vsak prodajalec je imel drugačen nagovor, ta pa se je večinoma nanašal na ceno ali tehnologijo.

Cilj

Vodstvo je želelo poenotiti prodajni nagovor, dvigniti občutek vrednosti izdelkom, skrajšati prodajni proces in omogočiti, da novi člani hitro rastoče prodajne ekipe v najkrajšem času prodajajo enako dobro kot stari prodajni mački.

Rešitev

V Marketingu zmagovalcev smo najprej – v tesnem sodelovanju z vodstvom in prodajno ekipo – pripravili strategijo trženja z izhodišči za vsa tržna orodja. Ta je temeljito spremenila pogled na to, kaj podjetje v resnici prodaja in ubesedila konkurenčno prednost.

Nato smo optimizirali prodajni proces v salonu in pripravili natančen prodajni priročnik za prodajalce. Optimizirali smo tudi proces pridobivanja novih zastopnikov in proces skrbništva strank, prav tako s podrobnimi priročniki za prodajalce in skrbnike.

Novemu procesu prodaje so v nadaljevanju sledile vse vsebine za vsa marketinška in prodajna orodja – tiskana, spletna, radijska in televizijska. Z izobraževanjem prodajne ekipe smo poskrbeli za prenos znanja, najboljših praks in poenotenje prodajnih nagovorov.

Rezultat

Neprimerljivo več občudovanja kupcev, večja samozavest prodajne ekipe, večja vrednost izdelkov in hitra rast podjetja. Danes je Pirnar po vsem svetu občudovan kot proizvajalec enih od najlepših, najbolj inovativnih in brezkompromisno izdelanih vhodov.

Kako lahko pomagamo vam?

Spoznajmo se. Pogovorimo se o vaši sedanji situaciji in ciljih v prihodnosti.