Slaba prepoznavnost

2024-05-06T18:33:44+02:00

Za večino direktorjev slaba prepoznavnost pomeni “večina strank ne ve, kaj vse počnemo”. Za stranke pa pomeni povsem nekaj drugega.

Slaba prepoznavnost2024-05-06T18:33:44+02:00

Kaj je marketing v resnici

2024-04-07T11:22:46+02:00

Marketing niso gora seznamov, frameworkov in vsako leto novih tročrkovnih kratic. Prvi, temeljni in večni principi marketinga so naslednji.

Kaj je marketing v resnici2024-04-07T11:22:46+02:00