Analiza marketinga in prodaje

Nemogoče je karkoli izboljšati, če ne vemo, kje se skriva vir težave.

Zato je prvi korak analiza trenutnega stanja. Potrebujemo strokoven zunanji vpogled v naše procese in naša orodja. Vsi, ki smo znotraj podjetja, imamo slepo pego za vse, kar podjetje počne. Vpogled od zunaj je nujen za hitrejši napredek in izboljšave.

Analiza
vsebine spletne strani

Analizirali bomo: kako hitro je obiskovalcu jasno, kaj ponujate, komu, kateri problem rešujete, kaj bo zmogel po rešitvi, kakšno korist bo imel od nje in kaj je prvi korak. Preverili bomo komunikacijski ton, prodajno prepričljivost strani, komunikacijo konkurenčne razlike, jasnost naslovov, prepričljivost poziva k dejanju, čustveni vtis in razložili vtis v enem stavku.

Preverite s kratkim klicem, če je to primerno za vas.

Analiza
marketinškega procesa

Analizirali bomo vaš proces trženja od pridobivanja pozornosti do prvega stika s prodajalcem: preverili bomo strategijo trženja, povezanost strateških in operativnih ciljev, naredili pregled vseh orodij in kanalov, ocenili, kako učinkovito pomagajo pri pridobivanju strank za prodajo in predlagali medsebojne sinergije. Ocenili bomo delovanje sistema, merjenje in zajemanje priporočil.

Preverite s kratkim klicem, če je to primerno za vas.

Analiza
prodajnega procesa

Analizirali bomo vaš proces prodaje od prvega stika stranke s prodajalcem do končne prodaje in spodbude k novi. Preverili bomo povezanost ali pomanjkanje posameznih faz prodaje, njihovo standardiziranost in zapis, način komunikacije z različnimi vrstami kupcev, učinkovitost trenutne kvalifikacije, načine soočanja z ugovori in ustvarili shematičen prikaz celotne prodaje.

Preverite s kratkim klicem, če je to primerno za vas.

Kaj menijo drugi?

Sami živimo pogosto v prepričanju, da imamo ob naši dolgoletni prisotnosti na tržišču dovolj izkušenj, da izkoriščamo praktično vse marketinške priložnosti za povečanje prodajne realizacije in donosnosti poslovanja. Delo z Bojanom Straže pa nam odpira vedno nove prodajne priložnosti. Mogoče so najtežji začetni koraki sodelovanja, ko se ob njegovi zelo poglobljeni analizi stanja niti ne zavedamo, zakaj obdelujemo toliko različnih smeri razmišljanja. Vendar pride na koncu vedno nekaj novega, kar pomaga mojim sodelavcem, da dosegajo globlje razumevanje potreb naših kupcev, učinkoviteje tržijo in tudi bolj kreativno sodelujejo pri načrtovanju konkurenčnejše razvojne strategije družbe.
Florijan Renar, prokurist in lastnik, PROVENT d. o. o.

Rezultat?

Natančno boste vedeli, kaj ohraniti in kaj popraviti za večjo učinkovitost. Brez ugibanj, brez tratenja časa, brez prerekanja z drugimi oddelki.

Kako je to videti v praksi?

Spodaj izberite enega od referenčnih opisov izvedenih projektov.

Primer PIRNAR

Pozicioniranje in optimizacija prodajnega procesa

Primer RESULT

Pozicioniranje in optimizacija prodajnega procesa

Primer PROVENT

Pozicioniranje, optimizacija in izobraževanje

Kako lahko pomagamo vam?

Najenostavneje je, da se slišimo za 15 minut.

Pogovorimo se o sedanji situaciji in ciljih. Preverite, ali vam lahko pomagamo. Poklical vas bo Bojan Straže. Spodaj vpišite, kdaj je primeren čas za klic.